ศูนย์บริการชาวนา


โครงการศูนย์ข้าวชุมชน

คลังความรู้ด้านข้าว กรมการข้าว

คลังความรู้ด้านข้าว

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ   2022-07-17 19:05:59    50     0 

กข22

ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 130 วัน

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ   2022-07-17 15:08:55    23     4 

กข6

ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ   2022-07-17 14:53:14    19     1 

ข้าวขาวดอกมะลิ105

ข้าวเจ้าหอมนาปี ไวต่อช่วงแสง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ   2021-03-24 16:09:35    66     3