ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์


การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

เมล็ดพันธุ์ที่มีพร้อมจำหน่าย (ซื้อวันนี้รับข้าวทันที ไม่ต้องรอ) วันหยุดก็ซื้อได้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-20 09:06:07

อ่านต่อ...

เมล็ดพันธุ์พร้อมจำหน่าย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

เมล็ดพันธุ์พร้อมจำหน่าย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ เดือน ตุลาคม 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-17 17:05:22

อ่านต่อ...

ทะเบียนรายชื่อตัวเทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช

ทะเบียนรายชื่อตัวเทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-17 16:44:33

อ่านต่อ...