ข่าวสารประชาสัมพันธ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ.


โครงการฝึกผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ( JAEC )

เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมประเทศญี่ปุ่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-10-28 11:35:36

อ่านต่อ...

ร่วมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ มอบหมายให้ นายปัญญา ศรีชัย นีกวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-20 08:50:47

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณกลางจตุรมุขศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-17 10:11:20

อ่านต่อ...

ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงภาฬ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายธาตรี บุญมาก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-17 09:47:04

อ่านต่อ...

ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ร่ามพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-08 18:04:44

อ่านต่อ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการข้าว ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-06-28 14:57:53

อ่านต่อ...

เปิดสอบ ก.พ. ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-06-22 18:22:09

อ่านต่อ...

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 042-490542 หรือ 083-9524902 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-06-13 13:31:36

อ่านต่อ...

ต้อนรับ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงภาฬและคณะกลุ่มเกษตรกร เข้าศึกษาดูงาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ทำการต้อนรับ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงภาฬ และคณะกลุ่มเกษตรกร เข้าศึกษาดูงาน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-06-09 21:46:19

อ่านต่อ...

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอเซกา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-06-09 21:35:40

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-06-09 19:14:13

อ่านต่อ...