ประวัติความเป็นมา


  •   2021-02-18 09:40:34    208  

   

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก  ทรงพระสุร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์  และ พระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ   ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. เป็นปฐมฤกษ์ ตรงกับลัคนาราศี มีน ประกอบด้วย ราชา แห่งฤกษ์

จึงถือเอาวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นวันเริ่มก่อตั้งศูนย์ฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ได้จัดตั้งศูนย์ฯตามคำสั่งกรมการข้าว และเริ่มเปิดทำการให้บริการประชาชน  ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

ตำบล ดอนหญ้านาง อำเภอ พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

ลำดับที่ 1 นายศราวุธ  ประดับคำ ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564

ลำดับที่ 2 นายสันติ ไชยา ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2564 - 2565

ลำดับที่ 3 นางกนกวรรณ ไชยบุบผา ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน