ผลการดำเนินงาน.


Sample project image

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ นำโดย นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-27 20:02:24

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุน ปี 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางการพัฒนากลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-20 08:57:37

อ่านต่อ...
Sample project image

ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2565

ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-18 17:06:25

อ่านต่อ...
Sample project image

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ พนักงานและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมกันทำการปรับปรุงภูมิทัศน์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-17 09:58:14

อ่านต่อ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ.


Sample project image

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2023-01-06 12:40:07

อ่านต่อ...
Sample project image

โครงการฝึกผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ( JAEC )

เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมประเทศญี่ปุ่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-10-28 11:35:36

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ มอบหมายให้ นายปัญญา ศรีชัย นีกวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-20 08:50:47

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณกลางจตุรมุขศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-17 10:11:20

อ่านต่อ...

องค์ความรู้ด้านข้าว.


คลังความรู้ด้านข้าว กรมการข้าว

คลังความรู้ด้านข้าว

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ   2022-07-17 19:05:59    63     0 

กข22

ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 130 วัน

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ   2022-07-17 15:08:55    33     7 

กข6

ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ   2022-07-17 14:53:14    28     4 

ข้าวขาวดอกมะลิ105

ข้าวเจ้าหอมนาปี ไวต่อช่วงแสง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ   2021-03-24 16:09:35    78     5 

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์.


Sample project image

การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

เมล็ดพันธุ์ที่มีพร้อมจำหน่าย (ซื้อวันนี้รับข้าวทันที ไม่ต้องรอ) วันหยุดก็ซื้อได้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-20 09:06:07

อ่านต่อ...
Sample project image

เมล็ดพันธุ์พร้อมจำหน่าย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

เมล็ดพันธุ์พร้อมจำหน่าย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ เดือน ตุลาคม 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-17 17:05:22

อ่านต่อ...
Sample project image

ทะเบียนรายชื่อตัวเทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช

ทะเบียนรายชื่อตัวเทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-17 16:44:33

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง