ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงภาฬ


    เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายธาตรี บุญมาก

   

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายธาตรี บุญมาก ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ตำบลดอนหญ้านาง