ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕


    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณกลางจตุรมุขศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

   

ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณกลางจตุรมุขศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายสนิท ขาวสอาด) เป็นประธานเปิดงาน
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ ในการบูรณาการการทำงาน
ร่วมมือกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป