เมล็ดพันธุ์พร้อมจำหน่าย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ


    เมล็ดพันธุ์พร้อมจำหน่าย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ เดือน ตุลาคม 2565