ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2565


    ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2565

   

ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2565
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ ทำการต้อนรับคณะประเมินฯ จากกรมการข้าว เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2565