ร่วมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง


    วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ มอบหมายให้ นายปัญญา ศรีชัย นีกวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

   

ร่วมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ มอบหมายให้ นายปัญญา  ศรีชัย นีกวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ณ เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570