ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุน ปี 2565


    วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางการพัฒนากลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน

   

ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุน ปี 2565"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ พร้อมด้วยนายกำธร พาละ นักวิชาการเกษตรและ นางสาวกอบแก้ว สายเรี่ยม เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางการพัฒนากลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน โดยมีหน่วยงานส่วนราชการและคณะกรรมการ กลุ่มฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 14 ราย ณ ศูนย์ข้าว ชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนสร้างคำ ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ